Poland | Select other Country

Osoby z nadwagą cierpią na niedobór witaminy D
Najnowsze badania wykazały, że stopień otyłości i niedoboru witaminy D jest odwrotnie proporcjonalna. Innymi słowy: za każdym razem gdy BMI wzrasta o 10%, poziom witaminy D w organizmie spada o 4,2%.

Zdaniem badaczy, powód tego jest dość prosty. Witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach i jest magazynowana w tkankach tłuszczowych organizmu. Im więcej tkanki tłuszczowej tworzymy tym więcej witaminy D będzie w niej zmagazynowane, co oznacza, że będzie jej proporcjonalnie mniej w obiegu krwi.

W tym badaniu naukowcy włączyli 21. badań w sumie na ponad 42.000 osób, co daje mu wysoką wagę naukową. W rezultacie ma ono zastosowanie zarówno dla kobiet jak i mężczyzn oraz dla młodych i starszych.

 

Badanie to nie sugeruje, że niedobór witaminy D w szczególny sposób będzie prowadzić do otyłości.

Z drugiej strony podkreśla znaczenie dostarczania wystarczających dawek witaminy D u osób otyłych.