Poland | Select other Country

Nowe przełomowe wyniki badań Koenzymu Q10 zaprezentowano w Sewilli.
Naukowcy z całego świata spotkali się w dniach 8-11 Listopada 2012 roku w Sewilli, w Hiszpanii. Na spotkaniu tym, ogłoszono nowe informacje na temat wielkiego potencjału koenzymu Q10, którego zwalczania niedoboru jest pionierem firma Pharma Nord.

Od roku 1990, Pharma Nord przeprowadziła i opublikowała ponad 100 badań swojego produktu Bio-Quionon Q10. Także na 7 Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Koenzymu Q10, zaprezentowane będą wyniki badania przeprowadzonego z użyciem Bio-Quinonu Q10. Badania te trwają od 4 lat w 18 szpitalach w różnych częściach świata.