Szukaj

  Wyniki wyszukiwania

  Zamknij

  Ogólne warunki
   

  §1         Zakres obowiązywania

  W kontaktach handlowych pomiędzy Pharma Nord Sp. z.o.o a Zamawiającym obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe w wersji widniejącej w Internecie w momencie zamówienia, o ile nie zostanie wyraźnie uzgodnione nic innego.

   

  §2         Zawarcie umowy

  Nasze oferty nie są wiążące i dotyczą towaru dostępnego do wyczerpania zapasów magazynowych. Umowa wchodzi w życie dopiero wówczas, gdy zamówienie klienta zostanie potwierdzone na piśmie lub gdy wysyłka i wydanie towaru zostanie dokonane bez osobnego potwierdzenia.

   

  §3         Dostawa

  Nie wysyłamy produktów za granicę.

  Termin dostawy wynosi z reguły od 2-3 dni roboczych. Z reguły preferowane jest wysyłanie zbiorcze całego zamówienia. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się możliwość dostaw częściowych. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów przesyłki ani opakowania.

  W przypadku wystąpienia siły wyższej, takich jak np. awarie, opóźnienia w transporcie, strajk jak również w przypadku wystąpienia innych przeszkód w realizacji usługi, na które nie mamy wpływu, możemy wydłużyć termin oczekiwania na przesyłkę o czas trwania zakłóceń.

  Zamawiający zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na to, czy otrzymana paczka nie jest uszkodzona, ew. otworzyć ją w obecności doręczyciela.

  Koszty i sposób dostawy:

  - przy zamówieniu powyżej 50 zł przesyłka GRATIS

  - przy zamówieniu poniżej 50 zł koszt przesyłki wynosi 15 zł brutto

  - realizacja zamówienia następuje w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zamówienia lub po wpłacie wartości zamówienia przelewem na wskazane konto

  Przesyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą „Kurier 48” – płatność przelewem oraz płatność z opcją „za pobraniem”.

   

  §4         Rezygnacja i zwrot zamówionego towaru

  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki.

  W przypadku skutecznej rezygnacji z zamówienia, świadczenia uzyskane od każdej ze stron muszą zostać zwrócone. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie zwrócić towaru ani w całości ani częściowo lub może go zwrócić tylko w uszkodzonym stanie, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu ekwiwalentu równego wartości towaru. Zamawiający ponosi również koszty doręczenia.

  Po odesłaniu towaru umowa kupna-sprzedaży ulega rozwiązaniu a zapłacone kwoty zostają w ciągu 14 dni zwrócone w drodze przelewu bankowego, pod warunkiem, że zwrócony towar jest w należytym stanie.

   

  §5         Ceny i zapłata

  Wszystkie ceny są wyrażone w PLN i obejmują ustawowy podatek VAT, koszty dostawy i opakowania. Obowiązują ceny w momencie zamówienia.

  Zapłata za towar następuje na podstawie faktury, płatna przy odbiorze towaru lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

   

   §6        Ochrona danych osobowych

  Wszystkie dane osobowe traktowane są zasadniczo z zachowaniem najwyższej poufności. Dane niezbędne do realizacji transakcji są gromadzone i wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach reklamowych i badania rynku. Klient ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swych danych osobowych przesyłając pisemną informację do Pharma Nord S.p. z.o.o

  Wszystkie Dane Przetwarzane są godnie z Ustawą z dn 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 101, poz. 926.

   

  §7        Właściwość miejscowa sądu

  Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z transakcją dostawy jest zgodnie z naszą siedzibą sąd w Warszawie.