Poland | Select other Country

Możesz pomóc udoskonalić nasze produkty wypełniając i odsyłając kwestionariusz. Raz w miesiącu wybierzemy jednego Zwycięzcę, który otrzyma 1200 punktów, które można zamienić na produkty Pharma Nord w naszym PointShopie.

Interesują nas Twoje doświadczenia z naszymi produktami. Prosimy o wypełnienie kwestionariusza.

Aby zapoznać się z regulaminem kliknij tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz.Ust. Nr 101, poz. 926, w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy Pharma Nord Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zwoleńskiej 24c, w Warszawie m.in. wysyłki informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej. Mam prawo wglądu do tych danych, poprawiania ich oraz usunięcia.