Wewnętrzna kontrola

Wewnętrzna kontrola

Dział Jakości odpowiedzialny jest za kontrolę surowców, produktów pomocniczych, materiałów opakowań oraz końcowych produktów. Wśród elementów procedur kontroli przeprowadzanej przez Dział Jakości możemy wymienić: ocenę dokumentacji danej partii produkcyjnej, ocena zgodności wyników analiz z wcześniej przygotowaną specyfikacją oraz ocena rezultatów procesu kontroli.

Jeżeli produkt zgodny jest ze specyfikacją, jest przekazywany do dalszego etapu produkcji, jeżeli nie - jest niszczony.

W Dziale Jakości przechowywane są referencyjne próbki każdej partii surowca oraz każdej partii produktu finalnego, przez okres 6 lat. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani na wypadek kontroli przeprowadzanej przez organy władzy czy ewentualnie w przypadku złożonej do nas reklamacji.

Dział Jakości ponosi także odpowiedzialność za zapewnienie regularnych wewnętrznych kontroli, gwarantujących zgodne z zasadami GMP i HACCP postępowanie, przeprowadzanych w każdym pojedynczym dziale. Jeżeli jest taka konieczność, Dział Jakości sugeruje wprowadzenie zmian, które zapewnią wysoką jakość systemu.