Zewnętrzna kontrola

Zewnętrzna kontrola

Pomimo własnych kontroli, nasz zakład produkcyjny regularnie jest odwiedzany i kontrolowany pod względem zgodności dokumentacji oraz wszystkich procedur procesu produkcyjnego przez Duński Rządowy Urząd Medycyny oraz Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności.

Co raz częściej się zdarza, że nasi najwięksi klienci także odwiedzają nasz zakład.