Certyfikaty

Certyfikaty

Pharma Nord jest certyfikowanym producentem suplementów diety. Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z surowymi zasadami obowiązującymi dla produktów leczniczych (GMP) oraz dla żywności (HACCP).

GMP to skrót od Good Manufacturing Practise (Dobra Praktyka Produkcyjna), a oznacza działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja leków i aktywnych składników farmaceutycznych odbywała się w sposób gwarantujący wysoką jakość.

Cała załoga Pharma Nord, także pracownicy magazynu, jest bardzo dokładnie przeszkolona z zasad GMP. Dotyczy to także własnych jak i zewnętrznych inspektorów.

Oprócz GMP, Pharma Nord przestrzega także zasad HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) – system, który opiera się na analizie ryzyka i krytycznych punktów kontroli w produkcji żywności.