Dział Jakości

Dział Jakości

Dział Jakości odpowiedzialny jest za zapewnienie oraz kontrolowanie jakości. Warunkiem jest, aby osoba pełniąca funkcję Dyrektora ds. Jakości była niezależnym od produkcji kontrolerem jakości.