Produkcja kapsułek

Produkcja kapsułek

W Dziale Produkcji wytwarzamy także różnego typy kapsułki. Specjalnością Pharma Nord jest produkcja miękkich, żelatynowych kapsułek różnego rodzaju. Składniki aktywne mieszane są z roztworem olejowym, a następnie kapsułkowane w miękkiej żelatynie.

Podczas procesu produkcyjnego, zawartość kapsułek jest stale mierzona i weryfikowana. Na bieżąco sprawdzamy także, czy żelatynowa kapsułka ma odpowiednią grubość. Wszystkie analizy wykonywane w określonych odstępach czasu są dokładnie dokumentowane. Z gotowej partii produktu losowo pobierane próbki trafiają do laboratorium, w którym poddawane są kolejnym analizom i testom.

Gotowe, zebrane kapsułki przekazywane są do kolejnych pomieszczeń, w których przechodzą przez poszczególne suszarki bębnowe. Po suszeniu w suszarkach bębnowych, kapsułki wykładane są na dużych plastikowych tacach, które z kolei umieszczane są w specjalnych komorach suszenia na dzień lub dwa. Wysuszone kapsułki są precyzyjnie sortowane. Kapsułki o złym kształcie czy rozmiarze są wyrzucane. Reszta kapsułek zapakowana w duże plastikowe torebki, przechodzi do magazynu kwarantanny, w którym przebywa do czasu aż wszystkie etapy kontroli zostaną zakończone.