Poland | Select other Country

Ogólne warunki
 

§1         Zakres obowiązywania

W kontaktach handlowych pomiędzy Pharma Nord Sp. z.o.o a Zamawiającym obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe w wersji widniejącej w Internecie w momencie zamówienia, o ile nie zostanie wyraźnie uzgodnione nic innego.

 

§2         Zawarcie umowy

Nasze oferty nie są wiążące i dotyczą towaru dostępnego do wyczerpania zapasów magazynowych. Umowa wchodzi w życie dopiero wówczas, gdy zamówienie klienta zostanie potwierdzone na piśmie lub gdy wysyłka i wydanie towaru zostanie dokonane bez osobnego potwierdzenia.

 

§3         Dostawa

Nie wysyłamy produktów za granicę.

Termin dostawy wynosi z reguły od 2-3 dni roboczych. Z reguły preferowane jest wysyłanie zbiorcze całego zamówienia. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się możliwość dostaw częściowych. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów przesyłki ani opakowania.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, takich jak np. awarie, opóźnienia w transporcie, strajk jak również w przypadku wystąpienia innych przeszkód w realizacji usługi, na które nie mamy wpływu, możemy wydłużyć termin oczekiwania na przesyłkę o czas trwania zakłóceń.

Zamawiający zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na to, czy otrzymana paczka nie jest uszkodzona, ew. otworzyć ją w obecności doręczyciela.

Koszty i sposób dostawy:

- przy zamówieniu powyżej 50 zł przesyłka GRATIS

- przy zamówieniu poniżej 50 zł koszt przesyłki wynosi 15 zł brutto

- realizacja zamówienia następuje w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zamówienia lub po wpłacie wartości zamówienia przelewem na wskazane konto

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą „Kurier 48” – płatność przelewem oraz płatność z opcją „za pobraniem”.

 

§4         Rezygnacja i zwrot zamówionego towaru

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki.

W przypadku skutecznej rezygnacji z zamówienia, świadczenia uzyskane od każdej ze stron muszą zostać zwrócone. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie zwrócić towaru ani w całości ani częściowo lub może go zwrócić tylko w uszkodzonym stanie, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu ekwiwalentu równego wartości towaru. Zamawiający ponosi również koszty doręczenia.

Po odesłaniu towaru umowa kupna-sprzedaży ulega rozwiązaniu a zapłacone kwoty zostają w ciągu 14 dni zwrócone w drodze przelewu bankowego, pod warunkiem, że zwrócony towar jest w należytym stanie.

 

§5         Ceny i zapłata

Wszystkie ceny są wyrażone w PLN i obejmują ustawowy podatek VAT, koszty dostawy i opakowania. Obowiązują ceny w momencie zamówienia.

Zapłata za towar następuje na podstawie faktury, płatna przy odbiorze towaru lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

 §6        Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe traktowane są zasadniczo z zachowaniem najwyższej poufności. Dane niezbędne do realizacji transakcji są gromadzone i wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach reklamowych i badania rynku. Klient ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swych danych osobowych przesyłając pisemną informację do Pharma Nord S.p. z.o.o

Wszystkie Dane Przetwarzane są godnie z Ustawą z dn 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 101, poz. 926.

 

§7        Właściwość miejscowa sądu

Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z transakcją dostawy jest zgodnie z naszą siedzibą sąd w Warszawie.