Witamy
Firma
Badania
Informacje prasowe
Produkty
Działania niepożądane
Wiadomości
   2012
   2011

   2010
   2009
   2008
Kontakt
Praca
Zakupy

Przyjmowanie suplementów diety z selenem przez co najmniej 6 miesięcy może znacznie obniżyć poziom cholesterolu u osób starszych, twierdzą brytyjscy naukowcy.

Brytyjscy naukowcy pod kierownictwem prof. Margaret P. Rayman, z Uniwersytetu of Surrey w Wielkiej Brytanii, zaprezentowali najnowsze wyniki badań dotyczących zastosowania suplementów diety z selenem u osób z wysokim poziomem cholesterolu. Dotyczą one zarówno poziomu LDL (cholesterol „zły”, LDL od angielskich słów low density lipoproteins) oraz całkowitego cholesterolu. Dane te są szczególnie ważne dla pacjentów z hipercholesterolemią, którzy przyjmują konwencjonalne leki obniżające poziom cholesterolu (zwane statyny), dające wiele nieprzyjemnych skutków ubocznych.

Znaczne obniżenie
W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu wzięło udział ponad 500 wolontariuszy, którzy losowo przyjmowali przez 6 miesięcy dawki – 100, 200 lub 300 µg drożdży selenowych lub tabletki z nieaktywnym placebo.

W grupie pacjentów przyjmujących dawki 100 i 200 µg selenu dziennie, zaobserwowano znaczne zmniejszenie poziomu LDL i całkowitego cholesterolu, w porównaniu do grupy placebo. W grupie przyjmującej 300 µg nie odnotowano żadnych dodatkowych korzyści. Co więcej, w badaniu tym stwierdzono także jednoczesne zwiększenie poziomu cholesterolu HDL (cholesterol „dobry”, HDL od: high density lipoproteins).

W badaniu naukowcy stosowali drożdże selenowe SelenoPrecise® dostarczone przez duńską firmę farmaceutyczną Pharma Nord. Jest to organiczna postać selenu odznaczająca się najwyższą udokumentowaną naukową wchłanialnością (88,7%) i bezpieczeństwem stosowania.

Źródło: Abstract zostanie opublikowany w magazynie Nutritional Society 2010.